Välkommen till Kungsved

i Blacksta by!


Kungsved producerar ved från de sörmländska skogarna. Skogen har brukats på ett ansvarafullt vis i tre generationer och veden torkas enligt gamla hederliga principer. Vi är ett litet familjeföretag som värnar om skogens mångfald, miljöer och olika träslag.


När du handlar hos Kungsved bidrar du till att stödja ett småskaligt och hållbart skogsbruk. En skog som bevaras till kommande generationer.   

Kungsved - ved i en klass för sig!